تیج کد

مطالب تیج کد

معماری Razor Page در asp.net core
معماری Razor Page در asp.net core

در این تیچ میخاهیم معماری Razor Page را در asp.net core برسی کنیم ...

معماری MVC در Asp.Net
معماری MVC در Asp.Net

در این تیچ می خاهم یک نمای کلی از الگوی معماریه MVC بهت یاد بدم ...

چرا نمیتوانید نه بگویید
چرا نمیتوانید نه بگویید

آیا #نه_گفتن برای شما دشوار است؟ .......

الویت بین علاقه و منطق
الویت بین علاقه و منطق

بین علایق و منطق‌تان هیچ وقت یکی را انتخاب نکنید....